DVN

Wat is dunnevezelneuropathie (DVN)?

Dunne zenuwvezels in ons lichaam zijn verantwoordelijk voor de pijn- en temperatuurzin en de autonome functies, dat zijn functies die onbewust plaatsvinden zoals de regeling van bloeddruk en zweten. De dunne zenuwvezels zijn de eindtakjes van de zenuwen, zij lopen vlak onder de huid. Dunnevezelneuropathie (DVN) is een aandoening waarbijvooral de dunne zenuwvezels niet goed functioneren. Het is een vorm van polyneuropathie (poly = veel, neuropathie = zenuwziekte).

Als alleen de dunne zenuwvezels zijn aangedaan, is er sprake van een dunnevezelneuropathie. Wanneer de dikke zenuwvezels zijn aangedaan, noemen we het een polyneuropathie. Soms gaat het om een gemengde polyneuropathie, dan doen zowel dikke als dunne zenuwvezels mee.

Hoe vaak DVN voorkomt, weten we niet precies. De aandoening wordt nog niet zo lang herkend. In de toekomst komt hierover hopelijk meer duidelijkheid.

Oorzaken

DVN kan door verschillende oorzaken ontstaan. Bij een deel van de patiënten (ongeveer 30%) wordt geen oorzaak gevonden, dan spreekt men van een idiopathische dunnevezelneuropathie.

Verschijnselen van DNV kunnen zijn:
• een brandende, prikkelende of schietende pijn;
• gevoelsstoornissen: verminderd gevoel voor warmte of koude, verminderd gevoel voor pijnprikkels;

maag- en darmklachten;

• schommelingen van de bloeddruk;
• hartkloppingen;
• meer of juist veel minder zweten dan voorheen; • droge ogen of mond;
• seksuele problemen waaronder impotentie.

Aan de hand van uw klachtenpatroon zal de arts bepalen naar welke mogelijke oorzaken verder onderzoek gedaan moet worden.

Diagnose

Als de oorzaak van de dunnevezelneuropathie bekend is, kan worden geprobeerd deze weg te nemen. Wanneer dat niet mogelijk is of wanneer er geen oorzaak wordt gevonden, zal de behandeling in de meeste gevallen bestaan uit pijnbestrijding.

Dunnevezelneuropathie (DVN) behandeling

Belangrijke vragen bij het onderzoek naar DNV zijn hoe de diagnose het best kan worden gesteld en wat de onderliggende oorzaken zijn. Ook wordt onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen, vooral voor de erfelijke vormen.

Wetenschappelijk onderzoek

Op www.spierziekten.nl vindt u meer informatie, ook over academische ziekenhuizen en revalidatiecentra. Zie ook www.dunnevezelneuropathie.nl.

U staat er niet alleen voor

Bron: www.spierziekten.nl